Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului

Politica de confidentialitate si GDPR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI FIȘIERELE COOKIE
ALE SITE-UI carabelea.ro

1. Cu ce document aveți de-a face?
Prezenta politică de confidențialitate a site-ului carabelea.ro (denumită în continuare “Politică”) are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru utilizatorii/vizitatorii site-ului (nu este un contract sau regulament).
Informațiile conținute în Politică au un caracter general. Informații detaliate privind prelucrarea datelor personale concrete sunt puse la dispoziție de fiecare dată în timpul procurării lor în conținutul clauzei informative, plasate într-un loc vizibil și ușor accesibil. Aceasta se aplică în special informațiilor privind scopul și temeiul juridic al procesării datelor cu caracter personal, perioada de stocare a acestora și destinatarii cărora li se transferă.
În cazul îndoielilor sau contradicțiilor dintre Politică și consimțământul acordat de o anumită persoană, indiferent de prevederile Politicii, întotdeaună baza pentru a întreprinde și a determina de către Administrato, sunt acordurile voluntare sau prevederile legii. În cazul unui astfel de conflict între Politică și conținutul clauzelor informative furnizate de Administrator în cursul colectării datelor personale (de obicei sub formă de formulare), informația pe care Vizitatorul trebuie să o respecte, este cea furnizată în cadrul clauzelor informative menționate mai sus.

Cine este Administratorul (Operatorul) datelor dvs?
Administratorul datelor personale colectate:
• prin intermediul site-ului carabelea.ro (inclusiv folosind fișierele cookie sau o tehnologie asemănătoare) sau al altor canale de comunicare cu Vizitator, este Andrei Carabelea – denumit în continuare ”Administrator”. De asemenea puteți lua legătura și cu responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal(DPO) la adresa: sesizari@carabelea.ro.
La datele de contact de mai sus, puteți lua legătură, de asemenea, cu inspectorul pentru protecția datelor.

Cum avem grijă de protejarea datelor dvs?
Datele personale ale Vizitatorului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. despre protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și abrogarea Directivei 95/46/CE (Jurn.Oficial UE.L Nr. 119, pag. 1) (denumit în continuare “GDPR”) și alte prevederile ale legii privind protecția datelor cu caracter personal, aplicabile în prezent adică pe întreaga perioadă de prelucrare a datelor specificate. Datele personale înseamnă informații cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă (denumite în continuare “Datele Personale”).
O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, ID-ul de Internet sau unul sau mai mulți factori specifici.
Administratorul acordă o atenție specială pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele, și, în special, asigură că datele colectate de acesta sunt:
– prelucrate în conformitate cu legea, în mod echitabil și transparent pentru persoana vizată;
– colectate în scopuri concrete, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
– adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt procesate;
– corecte și actualizate, dacă este necesar;
– păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele sunt prelucrate;
– prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a Datelor Personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, a distrugerii sau deteriorării, cu ajutorul măsurilor tehnice sau organizatorice corespunzătoare
Informatiile pe care le prelucram: Datele dvs. nume, prenume și adresa de email ajung în posesia noastră când un Vizitator se înregistreaza pentru un cont de utilizator sau completeaza unul dintre formularele noastre. Nu colectăm date personale nominale despre vizitatorii și utilizatorii site-ului dacă aceștia nu înregistreaza un cont sau nu completeaza unul dintre formularele noastre. De asemenea datele stocate nu sunt puse la dispoziția altor destinatari. Este posibil să colectăm date care nu au caracter personal referitoare la teritoriul din care s-a facut vizita pe site, durata vizitei și paginile accesate. Aceste date fără caracter personal sunt utilizate în scopuri interne de marketing. Pentru detalii vă rugăm să consulatați Politica Cookie si informatii despre cookie.
Identificarea si autentificarea Vizitatorului: Prin Vizitator se întelege orice persoană care și-a creat un cont. Pentru a crea un cont, Vizitatorul trebuie să introducă într-un formular numele, prenumele și adresa de e-mail. După crearea contului identificarea se face prin introducerea parolei (un șir de caractere) de la tastatură. Conturile neutilizate o perioada îndelungată pot fi dezactivate. După dezactivarea contului este posibil ca datele personale să fie stocate un timp rezonabil în scopuri de audit. Dacă un Vizitator observă dezactivarea și transmite un email pentru stergerea datelor personale aceastea vor fi șterse. Parolele vor fi schimbate în mod periodic de către Vizitator dacă politica de securitate o impune.
Scopul prelucrarii datelor personale: Scopul colectării va varia în funcție de nevoile fiecarui Vizitator și de marketing. Deci, scopul prelucrarii datelor personale va fi stabilit în mod cert de către Vizitator. Vizitatorul care a optat inițial pentru transmiterea de newslettere și ulterior nu mai dorește să primeasca mesaje poate dezactiva sau modifica preferințele intiale accesând setarile contului.
Stocarea Datelor Personale: Initial datele personale sunt prelucrate automat și stocate într-un fișier general la care accesul se realizează pe bază de parolă doar de administratorul companiei. Parolele sunt cunoscute doar de DPO si suportul tehnic IT. Datele mentionate în fisierul de acces sunt păstrate 2 ani pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigații și vor fi șterse la solicitarea Vizitatorului. Cand volumul datelor stocate va impune executarea copiilor de siguranță Vizitatorul va fi informat imediat.
Vizitatorul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei de acces în contul unic. Vizitatorul întelege că dacă încredințeaza cuiva parola contului său, acea persoană are acces și la datele sale personale.

După cum s-a arătat la început, realizând cât de importantă este viața privată a Clienților, Administratorul protejează nu numai persoanele care vizitează site+ul, dar, de asemenea, Clienții care au pus la dispoziția Administratorului Datele sale Personale cu utilizarea altor canale de comunicare, și anume:
1. site-ul https://www.facebook.com și orice alte site-uri marcate sau co-marcate cu firma Facebook (inclusiv subdomeniile, versiuni internaționale, widget-uri, și versiuni pentru telefoane mobile) ale căror principii de funcționare se bazează pe reglementările disponibile, în special, la adresa https://www.facebook.com/legal/terms, furnizate de Facebook Inc., sau, respectiv, de Facebook Ireland Limited (în continuare “Service Facebook”), inclusiv prin intermediul funcției Facebook Lead Ads. Regulile pentru protecția și utilizarea Datelor Personale de către Serviciul Facebook sunt disponibile, de exemplu, pe site-ul: https://www.facebook.com/policy.php. Administratorul nu are nicio influență asupra conținutului reglementărilor legale ale site-ului Facebook, inclusiv celor care se referă la Datele Personale.
2. aplicații care permit Administratorului să realizeze campanii publicitare, inclusiv concursuri, în cadrul site-ul Facebook.

În ce scopuri sunt utilizate informațiile despre dvs?
De fiecare dată, scopul și domeniul datelor prelucrate de Administrator rezultă din consimțământul Vizitatorului, din contract sau din lege, iar datele sunt precizate suplimentar ca urmare a acțiunilor întreprinse de Vizitator site sau pe alte canale de comunicare cu Vizitatorul.
Scopurile preluarii Datelor Personale ale Clienților de către Administrator, sunt:
1. acceptarea și examinarea reclamațiilor;
2. urmărirea reclamațiilor și apărarea împotriva revendicărilor;
3. îndeplinirea obligațiilor legale care decurg din reglementări;
4. corespondenta cu Vizitatorii, inclusiv acordarea răspunsurilor la mesajele Vizitatorilor.

Ce informații despre dvs. folosim?
Administratorul poate prelucra (prelua), în special, următoarele Date Personale ale Clienților:
• privind cei care utilizează site-ul carabelea.ro:
– Datele Personale indicate în formularul completat la înregistrarea Contului, (în special, numele și prenumele; adresa poștei electronice, numărul telefonului de contact, adresa (stradă, numărul străzii, cod poștal, localitate, țară – unde este cazul).
– Datele Personale furnizate pentru a utiliza Newsletter-ul, furnizate în timpul utilizării formularului de contact sau cele transmise la depunerea reclamației;
• Datele Personale indicate pentru a participa la concursuri;
• alte date, în special cele obținute pe baza activității Vizitatorului pe Internet, în aplicațiile mobile, etc;
• completând datele conținute în formularul Facebook Lead Ads, Utilizatorul transmite Administratorului, de fiecare dată, Datele Personale indicate în formular, care pot include în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon;
• completând datele conținute în formularele de înscriere care permit Administratorului să efectueze campanii publicitare/concursuri în cadrul site-ului Facebook, Utilizatorul transmite Administratorului, de fiecare dată, Datele Personale indicate în formular, care pot include în special: numele, prenumele, adresa de corespondență(optional), adresa de e-mail, numărul de telefon(optional).

• Dacă sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. și care sunt posibilele consecințe ale nefurnizării de date?
Comunicarea Datelor Personale de către Vizitator în site este voluntară, însă este necesară pentru a beneficia de anumite funcționalități ale site-ului nostru, de exemplu, abonarea la newsletter sau utilizarea formularelor noastre.
• Care este temeiul legal pe baza căruia folosim informațiile despre dvs?
Aceasta se aplică în principal Datelor cu Caracter Personal indicate în formular completat la înregistrarea unei sesizari din formularul de sesizari.
În cazul operațiunilor de prelucrare a datelor pentru scopurile de marketing menționate, cu excepția celor care sunt realizate în cadrul newsletter-ului, care funcționează conform unui regulament, baza pentru o astfel de prelucrare este îndeplinirea obiectivelor care decurg din interesele justificate legal, realizate de Administrator (art.6 alin.1 lit.f) din GDPR). Pe de alta parte, prezentarea, crearea, atribuirea și realizarea anunțurilor dedicate unui anumit Vizitator, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, adaptată, în măsura posibilului, preferințelor acestuia, se bazează pe un consimțământ voluntar al Vizitatorului (art.6 alin.1 lit.a) din GDPR).
În celelalte (alte) scopuri, Datele Personale ale Vizitatorului pot fi procesate pe baza:
1. consimțământului exprimat voluntar – de exemplu, din partea persoanelor care participă la concursuri (art.6 alin.1 lit.a) din GDPR);
2. legislației aplicabile – atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului, (art.6 alin.1 lit.c) din GDPR);
3. scopurilor indispensabile, altor decât cele menționate mai sus, care rezultă din interesele legitime urmărite de Administrator, în special pentru a determina, pretinde sau apăra revendicări, să efectueze corespondența cu Clienții, inclusiv prin intermediul formularelor de contact (inclusiv acordarea răspunsurilor la mesajele Clienților), a analizelor de piață și a celor statistice (art.6 alin.1 lit.f) din GDPR);

Ce drepturi aveți?
În orice moment, fiecare Vizitator are dreptul la:
– depunerea unei plângeri la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
– transferul de Date cu Caracter Personal, furnizate Administratorului și care sunt prelucrate într-un mod automat, iar prelucrarea se desfășoară pe baza consimțământului sau a unui contract, de exemplu, către un alt administrator.
– accesul la Datele Personale (inclusiv, de exemplu, primirea informației care din Datele Personale sunt prelucrate);
– cerere de rectificare și limitare a prelucrării (de exemplu, dacă Datele Personale sunt incorecte) sau ștergerea Datelor Personale (de exemplu, dacă au fost procesate ilegal);
– retragerea oricărui consimțământ acordat Administratorului în orice moment, însă retragerea consimțământului nu afectează procesarea efectuată de Administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia
– ridicarea obiecțiunilor față de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care îl privesc, efectuată în scopul realizării intereselor legitime ale Administratorului sau a unui terț, în special față de prelucrarea în scopuri de marketing, inclusiv profilare (în cazul în care nu există niciun motiv important și justificat legal pentru procesare, superior intereselor Vizitatorului).

Pe ce perioada vom stoca datele dvs?
Datele Personale pot fi stocate pe perioada de utilizare a site-ului carabelea.ro, în cazul acțiunilor de marketing – până când Vizitatorul ridică obiecții, iar în cazul în care datele sunt legate de cookie și tehnologii asemănătoare, în funcție de problemele tehnice, până la ștergerea acestor fișiere folosind setările browser-ului/dispozitivului (totuși, ștergerea fișierelor nu echivalează întotdeauna cu ștergerea Datelor Personale obținute prin aceste fișiere, de aceea, posibilitatea de contestare).
Dacă prelucrarea Datelor Personale depinde de consimțământul Vizitatorului, Datele Personale pot fi procesate până la retragerea acordului.
În fiecare caz:
1. De asemenea, Datele cu Caracter Personal vor fi stocate și atunci când legea (de ex. reglementările contabile sau fiscale) va obliga pe Administratorul să le proceseze
2. Vom păstra Datele cu Caracter Personal mai mult timp în cazul în care Vizitatorul ar avea vreo reclamație împotriva Administratorului, pentru a revendica pretenții din partea Administratorului, sau pentru a revendica sau a se apăra împotriva pretențiilor unor terți, în timpul perioadei de prescripție a acestora, definite de lege, în special de Codul Civil.
Așadar, în funcție de domeniul Datelor Personale și de scopurile prelucrării acestora, acestea pot fi stocate pentru o perioadă diferită.
În fiecare caz, perioadă mai lungă de stocare a Datelor Personale este decisivă.

Veți primi informații (de ex. la adresa dvs. de e-mail)?
Administratorul are capacitatea tehnică de a comunica cu Vizitatorul de la distanță (de exemplu, prin e-mail).
Informațiile legate cu activitatea Administratorului sau a entităților care colaborează cu acesta pot fi trimise numai pe baza consimțământului exprimat de Vizitator, inclusiv după acceptarea regulamentului serviciului de newsletter.

Fișierele ”cookie”
La cine se referă fișierele ”cookies”?
Datorită faptului că tehnologia cookie utilizată de Administrator (sau alta tehnologie cu funcția apropiată cookie-urilor) colectează informații despre fiecare persoană care vizitează site-ul, următoarele prevederi ale Politicii se aplică persoanelor care utilizează site-ul carabelea.ro (denumiți în continuare “Vizitator”).

Ce tehnologie utilizăm?
Site-ul utilizează tehnologia care stochează și obține accesul la informații pe un computer sau pe alt dispozitiv conectat la rețea (în special prin utilizarea cookie-urilor sau a soluțiilor conexe), pentru a asigura maximum de confort atunci când utilizează site-ul, inclusiv în scopuri statistice și pentru adaptarea interesului Vizitatorului a conținutului publicitar prezentat de Administrator, partenerii săi și agenții de publicitate. În timpul vizitarii site-ului, datele privind activitatea în Internet a Vizitatorului pot fi colectate în mod automat.
Datorită faptului că Administratorul poate utiliza soluții cu funcționalitate apropiată cookie-urilor, următoarele prevederi ale Politicii pot fi aplicate în mod corespunzător și pentru aceste tehnologii.

Ce sunt fișierele ”cookies”?
Un fișier cookie reprezintă mici informații de text, trimise de către server și salvate pe partea dispozitivului Vizitatorului (de obicei, pe hard disk-ul computerului sau pe dispozitivul mobil). Sunt stocate acolo informațiile de care site-ul ar putea să aibă nevoie pentru a se adapta la modalitățile de utilizare a site-ului de către un Vizitator, și pentru a colecta date statistice privind site-ul (de exemplu, ce pagini au fost vizitate, ce elemente sunt descărcate) și date despre numele domeniului furnizorului de servicii de internet sau despre țara de origine a Vizitatorului.

Dacă fișierele ”cookies” colectează datele dvs. personale?
Când Vizitatorul folosește site-ul, cookie-urile sunt utilizate pentru a identifica browser-ul sau dispozitivul acestuia – cookie-urile colectează tot felul de informații care, în principiu, nu constituie date personale (nu permit identificarea Vizitatorului). Unele informații, în funcție de conținutul și modul de utilizare a acestora, pot totuși să fie asociate cu o anumită persoană – atribuirea anumitor comportamente unui anumit Vizitator, de exemplu prin asocierea acestora cu datele furnizate în timpul înregistrării unui Cont în site – și, prin urmare, pot fi considerate drept date personale.
În ceea ce privește informațiile colectate prin fișierele cookie care pot fi asociate cu o anumită persoană, se aplică dispozițiile din Politica referitoare la Datele cu Caracter Personal, în special în ceea ce privește drepturile persoanei la care se referă datele respective. Informațiile despre informațiile colectate prin cookie-uri sunt, de asemenea, disponibile, printre altele în conținutul clauzei informative plasate într-un loc vizibil și ușor accesibil în timpul primei vizite in site.

Care este baza legală pentru folosirea fișierelor ”cookies”
Obținerea și stocarea informațiilor folosind cookie-urile este posibilă pe baza consimțământului Vizitatorului. Ca standard, browser-ele sau un alt software instalat pe computer sau alt dispozitiv conectat la rețea, în mod implicit permit plasarea de cookie-uri pe un asemenea dispozitiv, și, astfel, colectarea informațiilor despre Vizitatori. În setările browser-ului web,sau în cadrul administrării cu politica de confidențialiatate pe pagina noastră consimțământul exprimat cu privire la utilizarea tehnologiei cookie, aici și a partenerilor noștri poate fi modificat sau retras în orice moment.(dar anumite părți ale site-ului pot să nu funcționeze corect). Retragerea consimțământului nu afectează conformitatea cu legalitatea prelucrării, care a fost realizată pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea sa (detalii cu privire la modul de a retrage consimțământul, sunt prezentate în următoarele punctele ale prezentei Politici). Baza de prelucrare a datelor astfel obținute este un interes legitim al Administratorului, care constă în necesitatea de a asigura cel mai calitativ conținut prezentat de Administrator prin adaptarea acestuia la preferințele Vizitatorilor.

Pentru ce folosim fișierele ”cookies”?
Cookie-urile utilizate, în primul rând, sunt menite pentru a facilita Vizitatorului utilizarea site-ului, de exemplu prin “memorarea” informațiilor oferite o singură dată, astfel încât acesta nu trebuie să le furnizeze de fiecare dată, precum și pentru a adapta conținutul lor, inclusiv reclamele prezentate, la preferințele Vizitatorului. Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru a spori gradul de utilizare și personalizare a conținutului site-ului, inclusiv prezentarea, crearea, atribuirea și realizarea reclamelor, ofertelor sau promoțiilor (reduceri) dedicate unui anumit Vizitator în conformitate cu interesele acestuia (se aplică numai atunci când persoana este majoră și a exprimat consimțământul pentru asemenea acțiune).
Folosind tehnologia cookie-urilor aplicată in site, există posibilitatea ca Administratorul să cunoască preferințele Vizitatorului – de exemplu, analizând accesarile site-ului carabelea.ro. Analiza comportamentului online ajută la înțelegerea mai bună a obiceiurilor și așteptărilor Vizitatorilor și la adaptarea la nevoile și interesele acestora. Datorită acestei tehnologii, este posibilă prezentarea Vizitatorilor a anunțurilor publicitare potrivite nevoilor și intereselor lor.

Vă puteți opune folosirii informatiilor provenite din fișierele “cookies”?
Vizitatorul se poate opune acțiunilor Administratorului întreprinse în scopul descris mai sus. În cazul în care Vizitatorul, aici acceptă prezentarea, crearea, atribuirea și realizarea reclamelor adaptate preferințelor sale, consimțământul acestuia poate fi retras în orice moment – dar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Ce fel de fișiere “cookies” sunt folosite de noi și dacă sunt dăunătoare?
Cookie-urile utilizate în site nu sunt dăunătoare pentru Vizitator sau computerul/dispozitivul terminal folosit de acesta, prin urmare recomandăm să nu le deconectați în browsere. Site-ul utilizează două tipuri de fișiere cookie: cookie-urile de sesiune care rămân stocate pe computerul sau pe dispozitivul mobil al Vizitatorului până când părăsiți site-ul sau dezactivați software-ul (browserul web), și cookie-urile permanente, care rămân pe dispozitivul Vizitatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierelor cookie sau până când acestea vor fi eliminate manual într-un browser web.

Cât timp vor fi stocate informațiile colectate de fișierele “cookies”?
Depinzând în principal de scopurile și temeiurile legale de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal colectate prin cookie-uri, acestea pot fi stocate pentru perioada de 3 ani.
Datele Personale colectate de fișierele cookie care se referă la un Vizitator, vor fi păstrate până la depunerea opoziției. Administratorul poate șterge Datele Personale dacă acestea nu sunt utilizate în scopuri de marketing timp de 3 ani, cu excepția cazului în care legea îl va obliga pe Administrator să proceseze Datele Personale mai mult timp.
O parte din Datele Personale poate fi stocată mai mult timp în cazul în care Vizitatorul ar avea vreo reclamație împotriva Administratorului, pentru a revendica pretenții din partea Administratorului, sau pentru a revendica sau a se apăra împotriva pretențiilor unor terți, în timpul perioadei de prescripție a acestora, definite de lege, în special de Codul Civil.
În orice caz, perioada mai lungă de stocare a datelor cu caracter personal este decisivă.

 

Fișiere cookie terță parte (third party cookies)
Cookie-urile folosite de Administrator sunt destinate în primul rând optimizării deservirii Vizitatorului atunci când acesta folosește site-ul.
În cadrul activității de marketing, Administratorul beneficiază de serviciile următoarelor entități care utilizează fișiere cookie în site:
Google Ireland Limited
Facebook
Mai multe informații despre fișierele cookie ale entităților menționate pot fi găsite în politicile lor de confidențialitate.

Cum pot fi șterse/blocate fișierele „cookies”
Vizitatorul poate schimba modul în care fișierele cookie sunt utilizate prin gestionarea consimțământului exprimat ca parte a setărilor de confidențialitate de pe site-ul nostru web sau din browser, inclusiv să blocheze sau să șteargă acele care provin site-ul carabelea.ro. Pentru aceasta, trebuie modificate setările browserul-ului. Metoda de ștergere diferă în funcție de browser-ul utilizat. Informațiile despre modul de ștergere a fișierelor cookie ar trebui să se afle în fila “Ajutor” a browser-ului selectat. Eliminarea cookie-urilor nu echivalează cu ștergerea Datelor Personale de către Administratorul de Date Personale, obținute prin intermediul fișierelor cookie.
De exemplu, în browser-ul Internet Explorer, fișierele cookie pot fi modificate de la nivelul: Instrumente -> Opțiuni Internet -> Confidențialitate; în browser-ul Mozilla Firefox: Instrumente -> Opțiuni -> Confidențialitate; în timp ce în browser-ul Google Chrome: Setări -> Afișați setări avansate -> Confidențialitate -> Setări de conținut -> Cookie-uri. Căile de acces pot varia în funcție de versiunea de browser utilizată.
Informații detaliate privind gestionarea fișierelor cookie pe un telefon mobil sau pe alt dispozitiv mobil pot fi găsite în manualul utilizatorului/instrucțiuni de utilizare pentru telefonul respectiv sau dispozitivul mobil.

Ce consecințe va avea ștergerea sau blocarea fișierelor ”cookies”?
Restricționarea utilizării cookie-urilor pe un anumit dispozitiv face imposibilă sau împiedică în mod esențial utilizarea corectă a site-ului, de exemplu, poate avea legătură cu incapacitatea de a menține sesiunea de logare.

Cum ne puteți contacta?
În orice moment, puteți contacta Administratorul trimițând un mesaj prin poșta tradițională sau prin poșta electronică la adresa Administratorului indicată în introducerea Politicii, precum și pe pagina de Facebook.
Administratorul păstrează corespondența în scopuri statistice și pentru a reacționa cât mai bine și cât mai rapid la solicitările care apar. Adresele și datele colectate în acest mod, nu vor fi utilizate pentru comunicare în alte scopuri decât soluționarea solicitării.
În cazul contactului cu Administrator pentru a efectua acțiuni concrete (de exemplu, depunerea unei plângeri utilizând formularul), Administratorul poate să se adreseze din nou persoanei respective să furnizeze date, inclusiv Date Personale, de exemplu sub formă de nume, prenume, adresă de e-mail etc., să își confirme identitatea și să faciliteze feedback-ul în problema anunțată pentru a efectua intervenția solicitată. Furnizarea acestor date nu este obligatorie, însă poate fi necesară pentru desfășurarea acțiunii sau obținerea informației care prezintă interes pentru persoana respectivă.

Cum protejam datele dvs?
Administratorul, luând în considerare stadiul cunoștințelor tehnice, costul implementării și natura, domeniul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice cu diferită probabilitate de apariție și gravitate a amenințării, aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția Datelor cu Caracter Personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și a schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii. Dezvăluirea în exterior a informațiilor cu privire la măsurile tehnice și organizatorice aplicate pentru protecția prelucrării, poate submina eficacitatea acestora, ceea ce pune în pericol protecția adecvată a Datelor cu Caracter Personal.
Administratorul pune la dispoziție, corespunzător, de exemplu, următoarele măsuri tehnice pentru a preveni procurarea și modificarea de către persoane neautorizate a Datelor Personale trimise pe calea electronică:
1. Securizarea setului de date împotriva accesului neautorizat.
2. Criptarea datelor utilizate pentru a autoriza persoana care beneficiază de funcționalitatea site-ului.

Link-uri la alte site-uri de Internet
Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web. Administratorul vă recomandă să citiți regulamentele și politicile de confidențialitate utilizate de alte site-uri web. Această politică se aplică numai activităților indicate ale Administratorului.

Dacă această politica poate fi schimbată și cum veți afla acest lucru?
Administratorul poate modifica Politica în viitor pentru următoarele motive importante:
1. modificări ale dispozițiilor legale obligatorii, în special în ceea ce privește protecția Datelor cu Caracter Personal, legea telecomunicațiilor, serviciile oferite pe cale electronică și reglementarea drepturilor consumatorilor, care influențează drepturile și obligațiile Administratorului sau drepturile și obligațiile persoanei la care se referă date;
2. dezvoltarea funcționalității sau Serviciilor Electronice, impusă de evoluția tehnologiei de Internet, inclusiv aplicarea/implementarea de noi soluții tehnologice sau tehnice care afectează domeniul de aplicare al Politicii.

De fiecare dată, Administratorul va insera pe site informații despre modificările în Politică. Odată cu fiecare schimbare, noua versiune a Politicii va apărea cu o nouă dată.

De când este valabilă prezenta versiune a Politicii?
Prezenta versiune a Politicii este valabilă de la data de 25.05.2018.